monitoring - containerized Prometheus and Grafana on HypriotOS
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Tamás Gérczei 6fd640e84c working prototype 7 miesięcy temu
README.md working prototype 7 miesięcy temu
docker-compose.yml working prototype 7 miesięcy temu
monitoring.service working prototype 7 miesięcy temu
prometheus.yml working prototype 7 miesięcy temu

README.md

monitoring - containerized Prometheus and Grafana on HypriotOS

usage

  • docker volume create prometheus-tsdb
  • docker volume create grafana-config
  • docker volume create grafana-data
  • sudo cp monitoring.service /lib/systemd/system/
  • sudo systemctl daemon-reload
  • sudo systemctl enable --now monitoring

tested on HypriotOS v1.12.2 running on a Raspberry Pi 3B+