A container image of Gitea for x86_64 architecture based on Alpine Linux and a custom-built package.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Tamás Gérczei 3b89c15f89
bumped upstream version
1 miesiąc temu
hooks changed build hook shell to bash 3 miesięcy temu
Dockerfile bumped upstream version 1 miesiąc temu
README.md first published version 3 miesięcy temu

README.md

gitea-docker-alpine

A container image of Gitea for x86_64 architecture based on Alpine Linux and a custom-built package.