A distributable Docker Registry v2 build for ARMv6 targeted at older Raspberry Pi SBCs.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Tamás Gérczei 864542c56c
Compose application
2 lat temu
Dockerfile distributable build 2 lat temu
README.md added README 2 lat temu
docker-compose.yml Compose application 2 lat temu

README.md

docker-registry-rpi-legacy

A light-weight build of Docker Registry v2 capable of running on a Raspberry Pi B+ SBC.