Simple automation to build Alpine packages
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tamás Gérczei 8200e4d62a
prerequisite directories and file added to documentation
před 7 měsíci
README.md prerequisite directories and file added to documentation před 7 měsíci
alpine-builder.yaml package variables are no longer flat před 7 měsíci

README.md

apkbuild-libpod-ansible: a simple playbook to automate software packaging for Alpine Linux

Usage

Pre-requisites

 • Ansible 2.9+
 • collection containers.podman
 • libpod
 • directory /home/user.handle/alpine-package.name
 • directory /home/user.handle/alpine-package.name/packages
 • file /home/user.handle/alpine-package.name/APKBUILD_package.version

Developed and tested on Gentoo GNU/Linux with ZFS via fuse-overlayfs and crun in rootless mode.

Variables

 • alpine_version
 • user.name
 • user.email
 • user.handle
 • package.name
 • package.version

Invocation

ansible-playbook alpine-builder.yaml