A simple playbook to automate container image building based on Alpine Linux
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Tamás Gérczei e96c1add75
package version is now an optional input [closes #1]
7 miesięcy temu
README.md added credits 7 miesięcy temu
alpine-image.yaml package version is now an optional input [closes #1] 7 miesięcy temu

README.md

alpine-image-libpod-ansible: a simple playbook to automate container image building based on Alpine Linux

Usage

Pre-requisites

  • Ansible 2.9+
  • libpod
  • directory $HOME/alpine-package_name
  • file $HOME/alpine-package_name/Dockerfile

Developed and tested on Gentoo GNU/Linux with ZFS via fuse-overlayfs and crun in rootless mode.

Variables

  • default_alpine_version
  • package_name

Invocation

ansible-playbook alpine-image.yaml

Credits

Gerard Lynch for the HTML parsing hint